Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. O nesebičnom trudu da se čini dobro i o izbegavanju zla

Al ahavat hatov vesinat hara על אהבת הטּוֹב ושׂנאת הרע

Razumna osoba ne teži da čini dobro samo da bi dobila nagradu, već izbegava zlo zbog straha od Božje kazne ili zbog straha od zemaljskih sudova.
Čovek mora težiti ka tome da ga vodi njegovo dobro srce i zdrav razum da bi činio samo dobro, jer to je važan zadatak čovečanstva.
Slično tome, ljudi bi trebalo da izbegavaju činjenje zla i žudnju da se zlo čini.
Mudri kralj Solomon kaže:

Pravedniku je radost da čini ono što je pravedno, a užas je za one koji čine zlo. (Priče 21:15)

Želja je pravednih samo dobro, a očekivanje zlih gnev. (Priče 11:23)