Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Čovek njegova mislija i vera

Čovek pripada životinjskom carstvu, ali se od životinja razlikuje po svom inetelektu i duši.
To ga čini savršenim stvorenjem.
Čovek prevazilazi sva druga bića po svojim mentalnim sposbnostima, jer kako sveti spisi uče Stvoren je na sliku Božiju, što značida pored posedovanja životinjskih osobina, poseduje i duhovne darove, dušu i um.

Tako je Bog stvorio čoveka po svom liku, po obličju Božijem on ga je stvorio. (Postanje 1:27)

Misija svakog stvorenja zavisi od njegovih specifičnih osobina.
Čovek kao stvorenje visoke inteligencije i umnih sposobnosti ima veću odogovornost i misiju od ostalih stvorenja.
Misija čoveka sastoji se u činjenici da mora razviti svoje mentalne i intelektualne darove date mu od Boga i da ih koristi paralelno sa svojim životinjskim osobinama kako bi istraživao svoje okruženje.
Nakon proučavanja i istarživanja svoje okoline - okruženja treba da istražuje upoznavanje Boga.
Upoznavanje Boga, njegove ličnosti i njegovih dela , treba da voli istinu da bude milostiv i dobar idr.
Kao što svi ljudi nisu obdareni istim darovima, tako svi ne mogu postići isti nivo znanja i razvoja.
Iz tog razvoja treba pomoći bližnjem da postigne najveći mogući nivo znanja i razvoja.
Roditelji i nastavnici koji su u veri treba da pomognu deci i ljudima koji nisu upopznati toliko sa religijom, da upoznaju Boga i njegove atribute.
Na taj način se uče i upoznavaju svi kvaliteti Boga.
Tako ljudi lako dostižu savršenstvo i cilj svoje misije.
Učenje Boga i njegovih dela, vera u jednog Boga Svevišnjeg , ljubitelja i milostivog tvorca, i učenja Božijeg  zakona koji nam je Bog dao preko svog izabranog proroka - zovemo Zakon Božji
דת אלהים Dat Elohim.
Mi takođe zovemo sleđenjem njegove religije.
Karaitska religija je zasnovana na pisani Zakon Mojsija i ostalim knjigama Tanaha - Svetog Pisma.