Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. O prorocima

Božije otkrivenje raznih varijacija i tipova otkriveni su prorocima.
Neki proroci su imali tu čast samo jednom u životu, drugi više puta.
Iznad svih prorok Mojsije naš zakonodavac, otac i šef svih proroka.
Mojsije je razgovarao direktno sa Bogom licem k licu.

Kao što sveti spisi kažu o Mojsiju - A on reče: Čujte sada reči moje, ako bude proroka među vama ko ja יהוה, on će otkriti viziju snove će tumačiti. Ali nije tako sa mojim slugom koji je veran u celom mom domu. Sa njim ću govoriti, usta u usta, ne u zagonetkama, i on će gledati sliku יהוה. Kako da ne strahujete kad govorite protiv sluge mojega Mojsija. (4 Mojsijeva 11:6-8).

Čovek Mojsije je bio vrlo krotak, iznad svih ljudi koji su bili na zemlji. (4 Mojsijeva 12:3)

I ne nastade prorok u Izarelu poput Mojsija koga sam poznavao יהוה licem k licu. (5 Mojsijeva  34:10)

sinai1.jpg

Mojsije je bio najpravedniji, najviše nadahnut od Boga najsposobniji i mudar i najpretencijozniji od čitavog ljudskog roda iz tog razloga je počastvovan tako važnim zadatkom.

Koji je trebalo da izbavi Izraelce iz Egipta i da im zakon Božji na gori Sinaj.

Svi zakoni koje je Mojsije dao pod komandom Boga prikupljeni su u Pet knjiga Mojsijevih - Tora.

Mojsije je bio sin Amrama od Levijevog plemena, njegov brat Aron i njegova sestra Mirijam su takođe nagrađeni otkrivenjima ali ne onim kojim je bio nagrađen Mosjije.
Mojsiju je bilo 80 godina i Aronu 83 kad su se pojavili pred faraona.
Mirijam je bila najstarija između braće i sestara.

Njavažnije otkrivenje Boga se desio na gori Sinaj , kada su Izarelci videli udar gromova munje i čuli glas truba.
U to vreme je Bog dao Mojsiju deste zapovesti
עשרת הדברים , koji služe kao kamen temeljac svih zakona koji se nalaze u Pet knjiga Mojsijevih.

Kao što Sveto Pismo kaže: i יהוה  siđe na vrh gore Sinaj i Mojsije bi na vrhu gore. (2 Mojsijeva 19:20)

I Bog je govorio sve ove reči. (2 Mojsijeva 20:1)