Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. O obavezi izučavanja Tore i obavezi učenja svetog jezika

על חוֹבת למּוּד התּוֹרה וּלשׁוֹנהּ הקּדוֹשׁה

Al hovat limud haTora ulešona hakedoša

Mojsijev Zakon naređuje svakome ko ga sledi da: izučava i razume Zakon.

Zakon je napisan i dat Mojsiju i našim precima na biblijskom hebrejskom jeziku, na jeziku koji nazivamo svetim jezikom לשׁוֹן הקּדשׁ lešon hakodeš.
Ispravno i tačno razumevanje zakona kao i razumevanje molitava zahteva poznavanje svetog jezika (zato što se i Zakon i molitve čitaju na biblijskom hebrejskom).
Stoga su naši učitelji naložili kao obavezu da se izučava i bude upućen u sveti jezik, uključujući i gramatiku, bar u toj meri da bi svaki Karaita mogao čitati, razumeti i objasniti Sveto Pismo i karaitske molitve.

Gornje izjave potvrđuju sledeći odlomci iz Svetog Pisma:

Mojsije je pozvao ceo Izrael i rekao im: Čuj, Izraele, propise i zakone koje danas kazujem da ih čujete svojim ušima. Naučite ih i savesno postupajte po njima. (5 Moj. 5:1)

Neka se ova knjiga zakona ne odvaja od tvojih usta. Pažljivo je čitaj dan i noć, da bi savesno činio sve što je u njoj napisano, jer ćeš tada biti uspešan na svom putu i postupaćeš mudro. (Isus Navin 1:8)

Poučite o njima svoje sinove, i govori o njima kad sediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ. (5 Moj. 11:19)

Usađuj ih sinovima svojim i govori o njima kad sediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ. (5 Moj. 6:7)