Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. Cilj kazne

Matarat haoneš מטּרת הענשׁ

Bog ne kažnjava vinovnike radi sebe, već radi samog dobra grešnika i dobrobiti čovečanstva i da bi ga usmerio na put istine.
Iz tog razloga kažnjavanje grešnika nije u suprotnosti sa Božjom milošću.
Sveto Pismo nam kaže da Bog kažnjava Njegovu decu u potpunosti sa ciljem da ih podigne i da ne žudi za smrću bezbožnih ljudi, već želi da napuste svoj put pun greha i da ostanu živi.

I dobro znaš u svom srcu da te je יהוה, tvoj Bog, ukoravao kao što čovek ukorava svog sina. (5 Moj. 8:5)

Jer koga יהוה voli, njega ukorava, kao otac sina koji mu je mio. (Priče 3:12)

Zar je meni drago da umre onaj ko je zao, govori יהוה, a da se ne odvrati od svojih puteva i ostane živ? (Jez. 18:23)

Bog nema ni koristi ni štete od dobrih ili zlih dela.
Dobro i zlo, izvršeno od strane ljudskog činioca, koristi ili šteti osobi koja izvršava dobro ili zlo delo a takođe i zajednici u kojoj ta osoba živi, jer u Knjizi o Jovu piše:

Ako grešiš, hoćeš li mu time naštetiti? Ako se množe buntovnički prestupi tvoji, hoćeš li mu time nauditi? A ako si pravedan, šta mu daješ time, i šta On prima iz tvoje ruke? Zloća tvoja može nauditi čoveku kao što si ti, i pravda tvoja može pomoći čoveku zemaljskom. (Jov 35:6-8)

Iz svih stihova Svetog Pisma, koji govore o Božjem gnevu i o kaznama za grešnike, važno je razumeti u gorenavedenom smislu, tj. da Bog to ne čini radi sopstvene koristi već radi koristi samog grešnika i čitavog čovečanstva.