Jdi na obsah Jdi na menu
 


42. O postovima

Comot  צוֹמוֹת

Pored Dana pomirenja imamo još pet postova comot צוֹמוֹת, koji su uspostavljeni kao podsetnici na propasti koje su pogađale Izraelov narod. 
Prorok Zaharija nas obaveštava o postovima, no ova knjiga ukazuje samo na mesece u koje padaju ti postovi:

Ovako kaže יהוה nad vojskama: Post četvrtog, post petog, post sedmog i post desetog meseca za Judin dom postaće veselje, sreća i radosne svečanosti. (Zah. 8:19)

Knjiga proroka Isaije, Nemije i Druga knjiga o kraljevima obaveštavaju nas kojih dana u mesecu su ovi postovi i koji događaji su povezani sa ovim postovima.

1) Post devetog dana četvrtog meseca צוֹם הָרְבִיעִי Com harevii je uspostavljen kao podsetnik na zidove Jerusalima koji su porušeni za vreme opsade od strane vavilonskog kralja Navuhodonosora, kao što piše:

Četvrtog meseca, devetog dana u mesecu, u gradu je vladala velika glad i narod nije imao hleba. Na kraju su gradske zidine bile probijene. Svi ratnici su se dali u beg i izašli su noću iz grada kroz vrata između dvostrukog zida, koji je pored carevog vrta, dok su Haldejci bili svuda oko grada. Zatim su krenuli prema Aravi. Ali haldejska vojska je krenula u poteru za carem Sedekijom i stigla ga u pustim ravnicama kod Jerihona, a sva njegova vojska razbežala se od njega. Tada su uhvatili  cara i odveli ga caru Vavilona u Rivlu u ematskoj zemlji, da mu on sudi. (Jer. 52:6-9)

2) Post sedmog i desetog dana petog meseca צוֹם הַחֲמִישִׁי Com hahamiši, obeležavaju sećanje na razorenje Jerusalima i paljenje Hrama 586 godine pre građanske ere. 
Prema našim učiteljima vere Jerusalim je razoren između sedmog dana petog meseca i desetog dana petog meseca, kao što piše:

Petog meseca, sedmog dana u mesecu, to jest devetnaeste godine vladanja Navuhodonosora, cara Vavilona, do Jerusalima je došao Nevuzaradan, zapovednik telesne straže, sluga cara Vavilona. On je spalio יהוה dom, carev dvor i sve kuće u Jerusalimu. Spalio je vatrom kuće svih velikaša. (2 Carevima 25:8-9)

Petog meseca, desetog dana u mesecu, to jest devetnaeste godine vladanja Navuhodonosora, cara Vavilona, u Jerusalim je došao Nevuzaradan, zapovednik telesne straže, koji je služio caru Vavilona. On je spalio יהוה dom, carev dvor, i sve kuće u Jerusalimu. (Jer. 52:12-13)

3) Post dvadesetčetvrtog dana sedmog meseca צוֹם הַשְּׁבִיעִי Com haševii obeležava sećanje na ubistvo Gedalije Ahikamovog sina, kog je bio postavio vavilonski kralj za namesnika Judeje. 
Gedaliju je ubio Išmael sin Netanijin, kao što piše:

Sedmog meseca došao je Ismailo, sin Netanije, Elisaminog sina, od carskog roda, i deset ljudi s njim, i napali su Godoliju i ubili ga, kao i Judejce i Haldejce koji su bili s njim u Mispi. (2 Carevima 25:25)

Dvadeset četvrtog dana tog meseca sakupili su se Izraelovi sinovi posteći u kostreti i posuti prašinom. (Nemija 9:1)

4) Post desetog dana desetog meseca צוֹם הָעֲשִׂירִי Com haasiri podseća nas na početak opsade Jerusalima od strane vavilonskog kralja Navuhodonosora, kao što piše:

Devete godine carevanja Sedekije, desetog meseca, devetog dana u mesecu, Navuhodonosor, car Vavilona, došao je na Jerusalim sa svom svojom vojskom. Oni su se ulogorili pred gradom i oko njega podigli opsadni zid. Grad je bio pod opsadom sve do jedanaeste godine vladanja Sedekije. (2 Carevima 25:1-2)

Tokom postova uzdržavamo se 24 časa od sve hrane i pića, osim za post desetog dana petog meseca kada se post završava posle molitve u kenasi, približno u vreme ručka.
U dane posta dodajemo posebne molitve sastavljene za post običnim molitvama i čitamo stihove koji su povezani sa istorijskim događajima vezanim za post. 
Tokom perioda između posta devetog dana četvrtog meseca i posta desetog dana petog meseca čitamo Plač Jeremijin Ejha
אֵיכָה svakog Šabata
Ovaj period je vreme žalosti, i stoga je zabranjeno svo veselje. 
Desetog dana petog meseca čitamo Knjigu o Jovu Ijov
אִיּוֹב.