Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. Deveta zapovest


Havadar hatešii הדּבר התּשׁיעי

Ne svedoči lažno protiv bližnjega svoga. (2 Moj. 20:16)

Pitanje: Šta nam zabranjuje deveta zapovest?

Odgovor: Deveta zapovest nam zabranjuje krviokletstvo i laž.

Pitanje: Šta smatramo kao krviokletstvo - lažno svedočenje?

Odgovor:

Lažno svedočenje na sudu - עדוּת שׁקר בּמּשׁפּט edut šeker bamišpat - kada je svedočenje lažno na sudu, kada optužimo svog bližnjeg lažno i bez razloga.

Lažno svedočenje koje nije sudske - Malšin מלשׁין ako neko optuži lažno komšiju na lažljiv način.

Pitanje: Dozvoljava li se laž, da ne traži da naškodimo našem susedu?

Odogovor: 

Ova vrsta laži nije dozvoljena iz dva razloga:

1. Laž nije u skaldu sa poštovanjem i ljubavlju prema našim susedima

2. Kada lažete to postaje navika

Stihovi iz Svetoga Pisma koji podržavaju devetu zaposvest:

Udaljite se od lažnog posla, ne ubijajući nevine i pravedne jer ja neću osoloboditi krivce. (Druga knjiga Mojsijeva 23:7)

Ne idite među narod kao klevetnik, lažov. (Treća knjiga Mojsijeva 19:16)

Ne govorite protiv gluvih. (Treća knjiga Mojsijeva 19:14)

Volite istinu i mir. (Zaharija 8:19)

To su stvari koje će te uraditi; govoriti istinu jedan drugom sudite istinom i mirom na vašim vratima. (Zaharija 8:16)

I ne mislite zlo u vašim srcima jedni protiv drugih, ljubavi lažne i lažne zakletve.Na sve ove stvari mrzim. Izjavljuje יהוה. (Zaharija 8:17)

Ko blati bližnjeg svoga u tajnosti, toga ću uništiti. (Psalam 101:5)

Ko god govori laž neće stajati pred mojim očima. (Psalam 101:7)

Ne svedoči lažno na bližnjega svojega. (Druga knjiga Mojsijeva 20:12)