Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Druga zapovest

Hadavar hašeni הַדָּבָר הַשֵׁנִי

Ja sam יהוה, tvoj Bog, koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz doma robovanja. Nemoj imati drugih bogova osim mene.
Ne pravi sebi rezani lik niti bilo kakvu sliku od onoga što je gore na nebesima ili dole na zemlji ili u vodama ispod zemlje. Ne klanjaj im se niti im služi, jer sam Ja
יהוה, tvoj Bog, Bog koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu. Ja pohodim prestupe očeva na sinovima, do trećeg i četvrtog kolena, onih koji me mrze, a milost pokazujem i hiljaditom kolenu onih koji me vole i drže se mojih zapovesti. (2 Moj. 20:2-5)

sinai1.jpg

Pitanje: Šta nam zapoveda Druga zapovest?

Odgovor:

1. Verovati da postoji samo jedan Bog, Stvoritelj svega što postoji.
2. Moliti se jedino Bogu i izneti svoja osećanja sadržana u molitvama Bogu i nikome drugom.


Pitanje: Šta nam zabranjuje Druga zapovest?

Odgovor:

Druga zapovest nam zabranjuje:

1. Da se iskazuju čast i zasluge nekome drugom osim Boga.

2. Da se Bog prikazuje slikom ili kipom ili da se Bog povezuje sa bilo čim fizičkim.

3. Da se veruje u praznoverja i u postojanje mističnog i okultnog. To nam zabranjuje predviđanje budućnosti ili otkrivanja svoje sreće i sudbine kroz okultne radnje i magiju.

Kao što nam Sveto Pismo kaže:

Duša koja greši, ona će umreti. Sin neće snositi krivicu za prestupe svog oca, niti će otac snositi krivicu za prestupe svog sina. Na pravedniku će biti njegova pravednost, a na zlikovcu će biti njegova zloća. (Jez. 18:20)

Jer niste videli nikakvog lika onog dana kad vam je יהוה na Horivu govorio iz vatre, da se ne biste iskvarili i napravili sebi rezan lik bilo kakvog idola, lik muškarca ili žene. (5 Moj. 4:15-16)

Neka se kod tebe ne nađe niko ko bi svog sina ili svoju kćer provodio kroz oganj, ni koji gata, ni koji se bavi magijom, ni koji proriče po zvezdama, ni vračar, ni koji baca čini, ni koji priziva duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve. (5 Moj. 18:10-11)

Pitanje: Šta još uči nas Druga zapovest?

Odgovor:

Druga zapovest nas takođe uči da će svo zlo biti kažnjeno a da će sva dobra dela biti nagrađena.

zlate_tele.jpg