Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. O obavezama u Svetom Zakonu koje se danas moraju izvršavati

U današnje vreme ne mogu se izvršavati svi propisi u Svetom Zakonu.

Mnogi propisi su se mogli izvršavati jedino u vreme kad je Izraelov narod imao svoje kraljevstvo i dok je živeo u Svetoj zemlji Beerec Jisrael uvizeman hamalhut בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּבִזְמַן הַמַּלְכוּת, kao što su: 

Desetak maaser מַעֲשֵׂר deseti deo od svih poljoprivrednih prinosa davao se svake godine Levijevom plemenu, a svake tri godine desetina od svih darivanih poljoprivrednih prinosa darivala se Levitima, pridošlicama, siročadi i udovicama.

Šabatna godina Šemita שְׁמִטָּה je bila svaka sedma godina, svi dugovi su se praštali u određeno vreme, robovi su se oslobađali; polja se nisu sejala niti obrađivala i ugarivala su se.

Jubilej Yovel יוֹבֵל posle sedam šabatnih godina ševa šemitot שֶׁבַע שְׁמִטּוֹת, svake pedesete godine sva imovina se vraćala njihovim izvornim vlasnicima ili njihovim naslednicima; polja se nisu sejala niti obrađivala i svi robovi su se oslobađali.

Gorenavedeni (i slični) propisi danas nisu obavezujući. Mnogi krivični i građanski zakoni koji postoje ne mogu se danas primenjivati, zato što smo podređeni zakonima zemalja u kojima živimo. 
Drugi zakoni i obredi su večni
חֻקֹּת‏ עוֹלָם Hukot olam, kao što su: obrezanje mila מִילָה, praznici, zakoni o čistoti i moralu i nikad ne mogu prestati da važe ili izgube smisao; oni ostaju zauvek obavezujući u svakom mestu u kom živimo.