Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Sveto Pismo - Zakon

sinai1.jpg

Kao što je ranije pomenuto, Sveto Pismo se sastoji od tri dela: Zakon - Tora תּוֹרה, Proroci - Neviim נביאים i Spisi - Ketuvim כּתוּבים.
Sada ćemo potanko objasniti šta ti pojedinačni delovi sadrže.

A) Zakon - Tora תּוֹרה

Tora (Zakon) se sastoji od pet Mojsijevih knjiga.

Prva Mojsijeva knjiga - Postanje ספר בּראשׁית Sefer Berešit govori o stvaranju sveta, o životu prvih ljudi, o potopu, o razdeljivanju naroda, o Avramovom izboru i njegovim lutanjima i životu, o životu njegovog sina Isaka, o životu njegovog unuka Jakova i životima 12 Jakovljevih sinova pre preseljenja u Egipat.

Druga Mojsijeva knjiga - Izlazak שׁמוֹת Šemot - Knjiga izlaska je o ropstvu Izraelovog naroda u Egiptu, o njihovom oslobođenju i davanju Deset zapovesti Mojsiju na planini Sinaj.
Druga Mojsijeva knjiga takođe obuhvata građanske i krivične zakone, zapovest da se podigne Šator i nacrt za Šator i ostala pravila.
Nagrada za držanje Božjeg Zakona i kazna za kršenje Božjeg Zakona takođe se nalazi u ovoj knjizi.

Treća knjiga Mojsijeva - Levitska ויקרא / תורת כהנים Tora KohanimVaiikra sadrži odredbe po pitanju odredbe žrtava i ponuda, praznika i nekih drugih zakona.
Nagrada za izvršavnaje Božijeg zakona i kazne za kršenje Božijeg Zakona je i u ovoj knjizi.

Četvrta Mojsijeva knjiga - Brojevi בּמדבּר Bemidbar sadrži spisak izrailjskih plemena i njihovu brojnost i govori nam o njihovih četrdeset godina lutanja u pustinji. Ova knjiga nam govori i o kaznama za različite prestupe i o bitkama koje su Izrailjci vodili tokom njihovih lutanja s nekim paganskim narodima.

Peta Mojsijeva knjiga - Ponovljeni zakon דּברים / משׁנה תוֹרה Mišne Tora / Devarim sadrži pregled Mojsijevih zakona. Peta Mojsijeva knjiga govori o osvajanju Transjordanije i o podeli zemlje između plemena Ruvenovog, Gadovog i poluplemena Manasijinog. Ova knjiga sadrži Mojsijevu pesmu i konačni Mojsijev blagoslov za Izraelov narod, koji je izrekao pre svoje smrti.