Jdi na obsah Jdi na menu
 


43. Purim

Purim  פּוּרִים

Četrnaestog i petnaestog dana dvanaestog meseca je praznik Purim פּוּרִים, koji obeležava sećanje na istorijski događaj, uklanjanje vezira Hamana - arhineprijatelja Judejaca koji su živeli u Persijskom carstvu. 
Haman je postigao da se donese kraljevska odluka koja naređuje da se pobiju svi Judejci u Persijskom carstvu pod vlašću Kserksa I (Ahašveroš
אֲהַשְׁוֵרוֹשׁ). 
To je izveo pomoću spletki. 
Ova okrutna odluka je poništena usled napora vernog Judejca Mardoheja, Jairovog sina
מָרְדְּכַי הַצַדִּיק Mordehaj hacadik iz Venjaminovog plemena.
Mardohej, sin Jairov, je bio čovek odan kralju.

ester.jpg

Judejci su takođe spašeni zahvaljujući Mardohejevoj nećaci kraljici Jestiri אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה Ester hamalka.
Praznik Purim se razlikuje (tokom obadva dana) od običnog dana zbog posebnih molitava koje se izgovaraju na ovaj dan
תְּפִלַּת עֶרֶב יוֹם פּוּרִים Tefilat erev Jom Purim.
Purim se od običnog dana razlikuje i zbog toga što je običaj veseliti se za vreme ovog praznika i deliti poklone prijateljima, porodici, siromašnima i deci.
Purim je dečji praznik, koji deci donosi puno radosti i veselja.

Mardohej je zapisao te događaje i poslao pisma svim Judejcima po svim pokrajinama cara Asvira, i onima koji su bili blizu i koji su bili daleko, kako bi im zapovedio da svake godine četrnaesti i petnaesti dan meseca adara slave kao dane kada su Judejci počinuli od svojih neprijatelja i kao mesec u kom se njihova žalost pretvorila u radost i njihova tuga u dan slavlja. Trebalo je da to budu dani gozbe i veselja u kojima bi slali hranu jedni drugima i delili poklone siromašnima. Judejci su prihvatili i počeli da drže ono što im je napisao Mardohej. (Jestira 9: 20-23)

haman.png