Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Peta zapovest

Hadavar hahamiši הדּבר החמישׁי

Poštuj svog oca i svoju majku da ti se produže dani na zemlji koju ti daje יהוה, tvoj Bog. (2 Moj. 20:12)

Pitanje: Šta nam naređuje peta zapovest?

Odgovor:
Peta zapovest zapoveda deci da vole svoje roditelje i da ih poštuju i uvažavaju.
Deca moraju brinuti o svojim roditeljima.
Obaveze koje proishode iz ove zapovesti su: ophoditi se sa poštovanjem prema roditeljima, slušati roditelje starati se o roditeljima, učiniti sve da bi roditelji bili zadovoljni, ispuniti volju svojih roditelja za njihovog života i posle njihove smrti.
Deca bi takođe trebalo da se mole za zdravlje svojih roditelja za vreme njihovog života i za pokoj duše 
זכר zeher posle smrti svojih roditelja.
Uvek bi trebalo da teže ka tome da budu deca dostojna svojih roditelja.
Deca bi trebalo da svoje roditelje čine srećnim tokom njihovih života i da očuvaju sećnje na njih posle njihove smrti.

Pitanje: Šta nam još naređuje peta zapovest?

Odgovor: Termin otac znači i vladar - otac podanika, vođa plemena i klana se takođe naziva otac.

Ovaj termin se odnosi i na verske vođe:

1. Obaveza da se poštuje i voli vladar, da se slušaju njegovi zakoni i izvršavaju. Biti odani podanik posvećen dušom i telom.

2. Obaveza da se ophodi sa poštovanjem i poslušnošću prema vođama i čuvarima zakona i da se uvažavaju i poštuju naše vođe.

Petu zapovest potvrđuju ovi odlomci iz Svetog Pisma:

Svako od vas neka se boji svoje majke i svog oca. (3 Moj. 19:3)

Neka je proklet onaj ko prezire svog oca ili svoju majku. A ceo narod neka kaže: Amin! (5 Moj. 27:16)

Sine moj, slušaj pouku oca svoga, i ne ostavljaj savete majke svoje. (Mudre izreke 1:8)

Sine moj, boj se יהוה i cara. Ne druži se s buntovnim ljudima. (Mudre izreke 24:21)

Pravedne su usne radost velikom caru, i on voli onog ko govori što je pravo. (Mudre izreke 16:13)

Pred sedom kosom ustani, poštuj lice stare osobe i boj se svog Boga. Ja sam יהוה. (3 Moj. 19:32)