Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. O vremenu plaćanja prema zaslugama, besmrtnosti duše i uskrsnuću duša

 
על עת השּׂכר והענשׁ והעוֹלם הבּא על השּׁארוּתעל הנּפשׁ וּתחית המּתים

Al et hasahar vehaoneš vehaolam haba al hišaarut hanefeš utehijat hametim

Božje plaćanje prema zasluzi ne sledi nužno odmah nakon prekršaja, a pokatkad ni u ovom životu. 
Božje plaćanje prema zasluzi ponekad nastupa ubrzo nakon prekršaja, ponekad posle kraćeg ili dužeg vremena, a ponekad nakon smrti u budućem svetu עוֹלם הבּא Olam haba
Sve ovo zavisi od (za čoveka) neshvatljive Božje zamisli. 
Čovečija duša je besmrtna השּׁארוּת הנּפשׁ hišaarut hanefeš, te poseduje odvojen, nezavisan život naprema ljudskom telu i stoga je nemoguće reći da se život završava kad umremo. 
Prema našoj veri smrt je samo odvajanje duše od tela. 
Sveto Pismo nas obaveštava da će jednog dana biti Veliki Sud, kada će svi mrtvi vaskrsnuti תחית המּתים Tehijat hametim
Oni će ustati pred sudom Najvišeg, i tad će postupci svakog pojedinca biti konačno ocenjeni.

A mnogi od onih što spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni za večni život, a drugi za sramotu i večni prezir. (Dan. 12:2)

יהוה smrt donosi i život čuva, u grob spušta i podiže odatle. (1 Sam. 2:6)

Tvoji mrtvi će oživeti. Ustaće mrtvo telo mog naroda. Probudite se i kličite radosno, vi koji živite u prahu! (Isaija 26:19)

Jer nećeš dušu moju ostaviti u grobu. Nećeš dozvoliti da sluga tvoj verni jamu vidi. Daćeš mi da upoznam put života. Obilje je radosti pred licem Tvojim, večna je sreća u desnici Tvojoj. (Psalam 16:10-11)