Jdi na obsah Jdi na menu
 


39. Praznik Sukot

Hag haSukot  חַג הַסֻּכּוֹת

Praznik koliba - praznik Sukot je treći hodočasni praznik.
Sukot slavimo petnaestog dana sedmog meseca, kao što piše:

Kaži Izraelovim sinovima: Od petnaestog dana tog sedmog meseca neka se sedam dana drži Praznik senica u čast יהוה.h(3 Moj. 23:34)

Praznik Sukot traje osam dana, prvog i osmog dana praznika je bogoslužbeni (Sveti) zbor Mikra Kodeš מִקְרָא קדֶשׁ, od drugog pa do sedmog dana ima status polupraznika hol hamoed חל הַמּעֵד.
Tokom prvog i osmog dana zabranjen je sav rad osim spremanja hrane za te dane.

Tokom polupraznika dozvoljeno je raditi ako je nužno.

Petnaestog dana sedmog meseca, kada sakupite rod zemlje, sedam dana slavite u čast יהוה. Prvog dana je dan potpunog odmora i osmog dana je dan potpunog odmora. (3 Moj. 23:39)

Praznik je poznat i kao Praznik sakupljanja Hag haasif חַג הָאָסִיף
Na kraju žetve žitarica i sakupljanja plodova, Izraelov narod je nosio svoje darove u Jerusalim i zajedno proslavljao; pili su, jeli i veselili se. 
Sukot je bio jedan od najradosnijih praznika. 
Drevni Izrailjci su pravili senice / kolibe Sukot
סֻּכּוֹת, i u njima su živeli čitavu sedmicu. 
Ukrašavali su kolibe raznovrsnim biljkama i plodovima. 
Zakon nam zapoveda da boravimo u senicama sedam dana kao podsetnik na činjenicu da su naši preci živeli u senicama kad su napustili Egipat, kao što piše: 

Prvog dana uzmite plodova s lepog drveća, palminih listova, grana s razgranatog drveća i vrba kraj voda, pa se sedam dana radujte pred יהוה, svojim Bogom. (3 Moj. 23:40)

Sedam dana živite u kolibama. Svi koji su rođeni u Izraelu neka žive u kolibama, da bi vaši naraštaji znali da sam ja učinio da Izraelovi sinovi žive u kolibama kada sam ih izvodio iz egipatske zemlje. Ja sam יהוה, vaš Bog. (3 Moj. 23:42-43)

Prvih sedam dana ovog praznika zove se Praznik koliba Hag haSukot  חַג הַסֻּכּוֹת, osmi dan se zove dan zbora Šemini aceret שְׁמִינִי עֲצֶרֶת, zato što je tog dana Izraelov narod išao na hodočašće u Jerusalim da sluša čitanje Tore, koju su narodu čitali i objašnjavali sveštenici koanim כּהֲנִים.

Koanim - Aaronovi naslednici su bili sveštenici u Šatoru od sastanka a kasnije u Hramu. Oni su učili narod Tori i zakonima. Ostali članovi Levijevog plemena su služili u Šatoru od sastanka a kasnije u Hramu. Čitavo Levijevo pleme je postalo vrsta kaste koja služi Bogu i živi od darova koje su donosili ostali Izrailjci i od desetaka. Članovi Levijevog plemena nisu dobili zemlju. Naslednici Arona, praoca koanima כהנים i dalje žive među nama. Običaj je da oni izgovaraju sveštenički blagoslov Braha koanim ברכה כהנים, i da prvi čitaju Toru.


Praznik koliba se razlikuje od običnog dana po naročitim (sastavljenim) molitvama תְּפִלַּת חַג הַסֻּכּוֹת Tefilat hag haSukot
U današnje vreme pravimo samo jednu zajedničku senicu u kenasi koju ukrašavamo biljkama i plodovima, čitamo unutar senica tokom sedam dana praznika. 
Posle jutarnjeg i večernjeg bogosluženja čitamo kratke molitve kao podsetnik na običaj da se živi u senicama sedam dana.
Praznik zbora Aceret
עֲצֶרֶת se razlikuje i po dužini svečanih molitava תְּפִלַּת שְׁמִינִי עֲצֶרֶת Tefilat šemini aceret
Ovaj praznik okončava jednogodišnji ciklus čitanja Tore, i započinje novi ciklus čitanja. 
To znači da čitamo iz prvog odlomka Paraša
פָרָשָׁה Prvu Mojsijevu knjigu Parašat Berešiit פָרָשַׁת בְּרֵאשִׁית.

Osmog dana održite svečani zbor. Ne radite nikakav težak posao. (4 Moj. 29:35)