Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Treča zapovest

Hadavar hašliši הדבר השּׁלישׁי

Ne uzimaj uzalud ime יהוה Boga svog; jer neče pred יהוה biti prav ko uzme Ime Njegovo uzalud. Sečaj se dana od odmora da ga svetkuješ. (Druga knjiga Mojsijeva 20:7(6))

Pitanje: Šta nam zapoveda treća zapovest?

Odogovor:

Treća zapovest zapoveda nam:

1. Da ne izgovaramo uzalud Ime Boga, na primjer u beskorisnom i besmislenim razgovore

2. Ne psuj Ime Boga i ne huli na Ime Boga.

3. Ne zaklinji se lažno u Ime Boga.

Pitanje: Šta namo drugo govori treća zapovest?

Odogovor:

Treća zapovest nas uči da poštujemo Ime Boga, i samo ako je potrebno da sa poštovanjem izgovaramo Ime Boga na primer: kada se u molitvi zahvaljujemo Bogu ili kada ga molimo za nešto.

Treća zapovest nam kaže:

1. Da ispunimo svoja obećanja Bogu.

2. Da ga klanjamo u dubokom poštovanju tokom molitve.

Sve gore pouke su potvrđene iz Tanaha - Svetog Pisma:

Ko bi ružio Ime יהוה, da se pogubi, sav zbor da ga kamenuje; i došljak i domorodac koji bi ružio ime יהוה, da se pogubi. (Treća knjiga Mojsijeva 24:16)

Ne kunite se Imenom Mojim krivo; jer češ oskvrniti ime Boga svog. Ja sam יהוה. (Treća knjiga Mojsijeva 19:12)

Šta ti izidje iz usta, ono drži i ućini, kao što zavetuješ יהוה Bogu svom dragovoljno, što iskažeš ustima svojim. (Peta knjiga Mojsijeva 23:23)