Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. O dužnostima zapoveđenim u Svetom Zakonu

Al micvot haTora  על מצוֹת התּוֹרה

Sveti Zakon תּוֹרה sadrži propise i zabrane.

Sveti Zakon sadrži zakone za sve delove života koji uključuju:

Religijske zakone koji definišu odnose i dužnosti ljudi prema Bogu - מִצְוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לֵאלֹהָיו  Micvot šebejn adam leElohav.

Krivične zakone i građanske zakone koji definišu odnose i dužnosti ljudi prema sebi samima - מִצְוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לעַצְמ Micvot šebejn adam lacmo i prema drugim ljudima - מִצְוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ  Micvot šebejn adam lahavero.

Cilj svih ovih propisa je samo dobrobit ljudskog roda, što znači da se ljudima pokazuje put koji im može pomoći da žive srećan život, a i da dosegnu svoje lične ciljeve i zadatak.
 
Propisi se dele na:

Uredbe (naredbe, zapovesti) מִצְוַת עֲשֵׂה Micvat ase  - upustvo za izvršavanje propisanog pravila, na primer:

Sedam dana ješćete beskvasni hleb. (2Moj. 12:15)

Zabrane מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה Micvat lo taase - naredba da se ne čini, zabranjeno, primerice:

Ne ori s bikom i magarcem u istom jarmu. (5 Moj. 22:10)

Uputstva koja nisu ni uredbe niti zabrane, a koja su poznata kao dopuštanja Rešut רְשׁוּת, na primer:

Ali kad god ti duša poželi možeš da kolješ stoku i da jedeš meso prema blagoslovu koji ti daje יהוה, tvoj Bog, u svim tvojim gradovima. (5M 12:15)

Svaka uredba i zabrana vodi ka dobrobiti po ljude koji se pridržavaju te uredbe ili zabrane, ili ka dobrobiti po celo čovečanstvo.
Ne postoji zapovest koja nema razlog ili svrhu.
No Zakon ne pojašnjava uvek razlog ili svrhu za svaku pojedinačnu uredbu ili zabranu, na primer:

Ne nosi odeću tkanu od vune i od lana zajedno (šaatnez). (5M 22:11)

Međutim, u obavezi smo da verujemo i budemo uvereni da svaka uredba i zabrana ima za svrhu našu dobrobit kao što piše:

Držite se mojih odredaba i mojih zakona, jer one znače život onome ko ih se drži. Ja sam יהוה. (3 Moj. 18:5)