Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. Delovi molitve

Svaka molitva mora sadržavati sve ovo:

1) Molitvu slavljenja, veličanja i blagosiljanja בְּרָכָה Beraha | תְּהִלָּה Tehila

2) Molitvu zahvaljivanja תּוֹדָה Toda

3) Molitvu iskanja בַּקָּשָׁה Bakaša

Molitvama slavljenja, veličanja i blagosiljanja בְּרָכָה Berahaתְּהִלָּה Tehila nazivamo molitve koje slave ili veličaju Boga. Boga veličamo zbog Njegovih čuda i velikih dela koja možemo videti svuda oko nas, kao na primer:

Neka je blagoslovljen יהוה, Stena moja, koji ruke moje boju uči, prste moje ratu. (Psalam 144:1)

Hvaliću יהוה celog svog života. Pesmom ću hvaliti Boga svoga dokle god me bude. (Psalam 146:2)

Molitvama zahvaljivanja Toda תּוֹדָה nazivamo molitve kojima se zahvaljujemo Bogu.
Bogu u molitvi izražavamo zahvalnost za svekoliku Njegovu dobrotu, kao na primer:

Zahvaljujte יהוה, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova. (Psalam 107:1)

Molitvama iskanja Bakaša בַּקָּשָׁה zamoljavamo Boga za oproštenje grehova i tražimo Njegovu naklonost radi budućnosti.
Primer molitve koje zovemo Bakaša:

Uža smrti obavila su me, nevolje grobne zadesile su me. Teskoba i tuga tište me. Ali prizvao sam ime יהוה: O יהוה, izbavi dušu moju! (Psalm 116:3-4)