Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. O Božjoj kazni

Al sahar vaoneš meet haElohim על שׂכר וענשׁ מאת האלהים

Pitanje:

Druga zapovest kaže: Koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i četvrtog kolena, onih koji mrze na mene, a činim milost na hiljadama naraštaja onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. (2 Moj. 20:5)

Šta izraz onih koji me mrze (koji mrze Boga) znači i u čemu se ogleda ta mržnja?

Odgovor:

Mržnja prema Bogu je neispunjavanje Božjih zapovesti. Iz reči onih koji me ljube i čuvaju moje zapovesti proizilazi da ljubav zaista znači da oni drže Božje zapovesti. Ovde možemo videti da oni koji ispunjavaju Božje zapovesti vole Boga i da su dostojni Božje milosti i nagrada, suprotno tome, oni koji ne ispunjavaju Božje zapovesti jesu ti koji mrze Boga i kažnjeni su za svoju mržnju.

Pitanje:

Da li je pošteno kad Bog kažnjava čoveka? Zašto je osoba odgovorna Bogu za svoja dela?

Odgovor:

Božja kazna je apsolutno pravedna i principijelna, zato što su ljudi obdareni intelektom koji dopušta potpunu slobodu izbora i punu slobodu u svemu što čine בּחירה חפשׁת Behira hafšit, te ako osoba čini zlo i usmerava svoje želje u pogrešnom smeru postaje krivac.
Da ljudi nisu obdareni intelektom i da im nije data sloboda delanja i izbora, ne bi bili odgovorni za svoje postupke. 
Prema tome, nerazumno je verovati u sudbinu. Karaiti ne veruju u sudbinu zato što nam je Bog dao slobodu izbora između dobra i zla.

Sveto Pismo kaže: Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo, zato izaberi život, da budeš živ ti i seme tvoje. (5 Moj. 30:19)